Friday, August 10, 2012

My NMSTC-interview, with Maren Bichel-Schnock- Please scroll for copy in English!

For tredje år på rad har Nellie Taylor (Wildermist) bedt meg om å lage et intervju med en kjent skotteoppdretter til klubbens (North Midlands Scottish Terrier Club) årbok. I år ble det Maren Bichel-Schnock (Sir Darnley´s) sin tur. Hele intervjuet publiseres i årboka senere i høst, men her kommer en liten forsmak.

Peter: Ser du noen nye trender i skotteverden som du enten liker eller misliker? 
Maren: For øyeblikket misliker jeg mer enn jeg liker, er jeg redd. Jeg føler at vi er i ferd med å miste de store personlighetene og de virkelige skotteoppdretterene. De menneskene med stort engasjement, som vil satse på utviklingen av rasen vår.

Jeg elsker utstillinger. For meg er dette den beste muligheten til å sammenligne mine egne hunder med andres og å se utviklingen i rasen. I dag virker det noen ganger som om en spektakulær presentasjon er viktigere enn kvalitet og korrekt rasetype. (...)
 

For the third consecutive year, Nellie Taylor (Wildermist), has asked me to make ​​an interview with a prominent Scottie breeder for her club's (North Midlands) journal. This year was Maren Bichel-Schnock (Sir Darnley's) turn. The whole interview will be published in the journal this autumn, here is a little teaser for you:

Peter: Do you see any new trends in the Scottie world that you either like, or dislike?
Maren: At the moment there is more that I dislike, I’m afraid. I feel that we are running out of the real Scottish Terrier breeder personalities. Those people who live for the breed, with commitment to the development of our breed. 

I love dog shows. For me they are the best possibility to compare my own dogs with others and also to see the development of the breed. Nowadays sometimes a spectacular presentation seems to be more important than quality and correct breed type. (...)

READ THE REST OF THE INTERVIEW IN THE JOURNAL - SOMETHING FOR ALL CLUB MEMBERS TO LOOK FORWARD TO!

Photo: Sir Darnley's Olivia Offbeat Obsession (Ch. From Dash Mountain Farm's Merlin x Ch. Darnley's Kiss-Curl Kylie) winning Female Veteran Class, at the German Scottie Special this year. Judge was Geoff Dawson (USA).

No comments:

Post a Comment