Thursday, August 23, 2012

New Scottie journal
Skotteårboka er nå så godt som klar til trykk. Jeg har lagt siste hånd på verket i kveld. (Klokka er nå 23:58). Jeg har designet og produsert Skotteårbøkene (i samarbeid med raserepresentantene) siden 2008. 

Årboka kan kjøpes på årets Open Show på Mule Varde den 8. september, eller sendes etter til rasens sittende raserepresentant: Guri Hafsten Aalerud, Slemmestadveien 119, 1394 Nesbru Tlf: 90 65 59 47 e-post: skotsk@norskterrierklub.no

The Scottie yearbook is now almost ready to print. I have made the finishing touches this evening. (The time is now 11:58 p.m.). I`ve designed and produced the journals (in collaboration with the breed representatives) since 2008.

The yearbook may be purchased at this year's Open Show at Mule Varde on the 8th. September or can be sent for. Contact the
breed representative: Guri Hafsten Aalerud, Slemmestadveien 119, 1394 Nesbru. Tel: + 47 90 65 59 47 e-mail: skotsk@norskterrierklub.no

No comments:

Post a Comment