Thursday, August 30, 2012

Big hairy goals
Jeg har en kopi av minneordet til Betty Penn-Bull (Kennelgarth), hentet fra Dog World, hengende i mitt trimmerom. Det ble skrevet av Catherine Owen, og har også tre korte avskedsoppmersomheter fra Nellie Holland, Marina Guidetti og Nellie Taylor.

Jeg forstår, noe du sikkert setter pris på, at jeg aldri selv kan komme nærheten av å produsere de resultatene som Betty Penn-Bull oppnådde i min lille kennel her oppe i bittelille, ubetydelige Norge: Men denne kopien fra Dog World gir meg noe å strekke meg etter - hver gang jeg går inn i rommet. Store, digre, feite, hårete mål er til oppmuntring for meg. 

I´ve got a copy of M:s Betty Penn-Bull´s (Kenelgarth) obituary, from Dog World, hanging in my grooming room. It was written by Catherine Owen, and also has three short obituary notices by Nellie Holland, Marina Guidetti and Nellie Taylor.

I understand, as you probably can appreciate, that I´ll never even come close to producing the results achieved by Betty Penn-Bull in my small kennel in the outback of Europe: But this sheet of paper gives me something to stretch for every time I enter the room. Big fat hairy goals are encouraging to me.

No comments:

Post a Comment