Wednesday, September 14, 2011

Hva skal NTK være? For hvem?For noen dager siden ble jeg, av Annlaug Gjerde, invitert til medlemsmøte i Norsk Terrier Klub (NTK) den 22. september via Facebook. Tusen takk. Denne invitasjonen, samt prat med nye og gamle NTK-medlemmer på forrige lørdags årlige høsttreff for skotsk terrier hjemme hos Gerd Elin Bøe, har inspirert tankene nedenfor:

Hva skal egentlig NTK være? Og for hvem? På klubbens hjemmeside står det at formålet til klubben er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere. Man skulle tro at klubben, som ble stiftet i 1933, sikkert er svært annerledes nå enn ved oppstart. Eller er den det? Har man klart å utvikle klubben i takt med tiden? Dekker klubben nok av behovene til de 5.200 medlemmene i 2011?

Fra en fersk skotteeier, og et helt nytt medlem av NTK, fikk jeg nylig denne meldingen: "Jeg ble selv ganske overrasket over hvor stort fokus det var på utstillinger da jeg meldte meg inn i NKK og NTK. I bladene vi får, spesielt Terrierbladet, er det lite stoff som ikke dreier seg om utstillinger og resultater, mens jeg håpet å finne tips og triks om et godt hundehold også for oss som ikke er på utstillinger med hundene våre"

Jeg tror dessverre at denne reaksjonen ikke er unik og at den uheldigvis er svært representativ for hva nye klubbmedlemmer tenker om sitt første møte med klubben. For meg ville det være nokså selvsagt at mange nye NTK-medlemmer, uten andre stimuli fra klubben enn Terrierbladet(TB) ikke fornyer medlemskapet sitt i klubben etter ett år. Hva hjelper det at pliktoppfyllende oppdrettere oppfordrer valpekjøpere til å tegne medlemskap i klubben hvis bøtta er så tett som en sil? Men kanskje jeg tar feil.

Hvor stabil er egentlig medlemsmassen? (Kanskje Edgar Waag har statistikk på dette?) Og hvor viktig er det for ledelsen i klubben at medlemsmassen er stabil og stor?

Å være redaktør i Terrierbladet er en krevende og arbeidsintensiv jobb. (Dette vet jeg fra egen erfaring). Jeg synes Annlaug og Bård gjør et meget godt arbeid, spesielt med tanke på at de i sine sivile liv sikkert har mye annet på tapetet. Mitt forslag til klubben er at de på fast basis ansetter en skribent som kan gjøre noe med miksen i TBs stoff. Jeg synes faktisk det grenser til det respektløste at et klubbtidsskrift vier så mye oppmerksomhet til utstilling -  når under én prosent av medlemsmassen aktivt stiller ut sine terriere.

Kunne en skribentansettelse i TB finansieres ved reklameinntekter? Det er forunderlig at mediet TB, med tanke på klubbens store antall medlemmer, ikke er en mer attraktiv kanal enn det det er i dag. Kanskje man tom. kunne ha ansatt en annonseselger? Ser man til broderfolket i øst inneholder Terrierposten rett så mye reklame, så hvorfor kunne man ikke få dette til også i Norge?

Kunne man også integrert rasegruppenes medlemsblader i TB? Jeg vet at mange av gruppene tidligere har slitt med å finne redaktører til sine tidskrifter – dette ville styrke TBs posisjon og økte dets kommersielle attraktivitet ift. reklameinntekter.

Jeg gir full honnør til lokallagene, eller de såkalte distriktsavdelingene, som gjør en utmerket jobb der de finnes. De utfører sikkert også et viktig sosialt arbeid, som gir en samholdsfølelse selv for de som verken er interessert i utstilling, oppdrett eller hundesport. Akkurat det samme kan sies om de fleste raserepresentantene, som står på for rasen sin i ulike sammenheng, og gjør en formidabel jobb, selv om jeg synes mange har et altfor stort fokus på utstilling i sine bidrag til TB.

Jeg synes at hovedstyret bør satse på å styrke arbeidet både til lokallagene, og til raserepresentantene. Dette kan gi større rom for flere forskjellige aktiviteter for alle typer NTK-medlemmer, uansett hundeholdsoverbevisning. For raserepresentantene er det spesielt vanskelig å sette i gang innbringene aktiviteter helt på egenhånd. Hva kan klubbens hovedstyre gjøre for å hjelpe?

Til sist: Dette er ikke negativt ment. Men kritisk, på en så konstruktiv måte jeg kan.

Foto: Montasje

No comments:

Post a Comment