Saturday, June 18, 2011

School´s out for summer!


I går fikk jeg anledning til å bruke mine nye skotte-mansjettknapper for første gang! Det skjedde på min skoles sommeravslutting. 140 lærere samlet for å feire at enda et skoleår er slutt - og at åtte ukers fri venter. Fire ukers avspassering (som kompensasjon for ubekvem arbeidstid med forberedelser til undervisning, vurdering av og etterarbeid med elevers arbeid, og oppfølging av/tilrettelegging for elever med særskilte behov) og fire ukers vanlig ferie, slik som alle andre har krav på. De (mansjettknappene) fikk endel oppmersomhet i går, det var hyggelig, tusen takk for gaven jenter! (Se bloggen "A Lovely Surprise" på: http://tatler-scottie.blogspot.com/2011/05/lovely-surprise.html)

Yesterday was the first opportunity I had to use my new Scottie cuff-links. This took place at my school´s summer fête together with 140 of my teaching colleagues. Looking forward to eight weeks of well deserved summer holidays! Thanks again for the lovely gift! For info about this, go to: http://tatler-scottie.blogspot.com/2011/05/lovely-surprise.html

Foto/photo: Thomas Erik Hewitt

2 comments: