Wednesday, January 18, 2012

New Kennel Club Film

 
Jeg tror denne ferske filmen er ment som The Kennel Clubs svar på den oppsiktsvekkende BBC dokumentaren; Pedigree Dogs Exposed. I introen snakker klubbformann Steve Dean om klubbens ‘ethos’. Ethosen er tilsynelatende at klubben skal jobbe for å eliminere arvelige sykdommer i alle renrasede- og også blandingsrasede (!) hunder. Det nye datasystemet ”Mate Select" introduseres også. Systemet skal forikre økt genmateriale og forhindre innavl. Utstillinger i sin nåværende form diskuteres også. Bidrar de til hunders helseproblemer? Er funksjon viktigere enn form? Bør overdrivelser belønnes? Se selv hva den ærverdige kennelklubben mener! 
I think this recent film is meant to be The Kennel Club's response to the remarkable BBC documentary; Pedigree Dogs Exposed. In the intro the club chairman Steve Dean talks about the club 'ethos'. The ethos is that the club will work to eliminate hereditary diseases in all pure-bred, as well as cross-bred(!) dogs, it seems. A new computer system "Mate Select" is also introduced. This system is to improve a breed´s gene pool and prevent inbreeding. Dog shows in its current form is also discussed. Do they contributes to dogs' health problems? Is function more important than form? Should exaggerations be rewarded? See for yourself what the venerable Kennel Club thinks!
http://www.youtube.com/watch?v=rrWjVFKuAg8&feature=share

No comments:

Post a Comment