Saturday, July 13, 2013

BEFORE - DURING - AFTERThe kennel building (a converted garage) and garden are now just about as I envisioned them when I bought this place in November 2010. Things are coming together nicely, and I´m quite happy with the result!

Kennelbygningen (den konverterte garasjen) og hagen er nå blitt omtrent som jeg hadde forestilt med dem da jeg kjøpte dette stedet i november 2010. Ting begynner å ta form, og jeg er ganske fornøyd med resultatet!

Click to enlarge photo!

No comments:

Post a Comment