Thursday, October 13, 2011

New T A T L E R litter

Please scroll for copy in English!

Lørdag 08.10.11 nedkom Lulu (Pocket´s Rocket - drettet opp av Gerd Elin Bøe, Sandefjord) med fem valper: 4+1. Kullet var selvfødt og Lulu har vært utrolig dyktig både under selve fødselen og også nå i ettertid som nybakt mor. Forløsningene fant sted i helt rolige, og relativt udramatiske, former. Heldigvis! Fødselsvektene var svært jevne; mellom 225 og 256 gram.

Dessverre stod ikke livet til en av brindelhannene å redde, til tross for massiv tålmodighet fra Lulu og iherdig innsats fra min side. Han fikk et kort lite liv, stakkar, men jeg er rimelig sikker på at han aldri hadde det vondt.

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg sitter igjen med fire skjønne skottebabyer; to sorte hanner, ei sort tispe og en brindle hannhund. Det er forbløffende å observere både valpenes, og Lulus, helt instinktive handlingsmønster.

I dag er de nye Tatlervalpene kun fem dager gamle og de virker friske og sterke. Jeg håper selvsagt at alt går bra med dem i dagene og ukene som kommer. Akkurat nå synes jeg ting ser lovende ut: De har alle lagt på seg, de spiser godt og er faste og fine i kroppene.

Far til kullet er: SUCH NUCH Dundee Royal Excellence – drettet opp av Christina Hüttner, Borås, Sverige. http://www.kenneldundee.com/html/male_2.html

Jeg blogger om valpene ganske snart igjen – så følg med!


Lulu (Pocket´s Rocket – bred by Gerd Elin Bøe, Sandefjord, Norway) selfwhelped five puppies; 4+1 on Saturday the 8th of October. She has performed excellently – not only in whelping, but also now as a rookie mother. The deliveries were all very calm and quite undramatic. Thank goodness! The puppies weighed in at very similar weighs, ranging from 225 to 256 grams.

Sadly however, it was not possible to save one brindle boy – no matter how patient Lulu was, or how much I struggled. He´s life certainly wasn´t long a long one, but I´m confident that he never was in any pain.

I´m exceedingly grateful still to have four precious Scottie babies; two black males, one black bitch and one brindle male. It´s quite amazing to watch the puppies´, and Lulu´s, totally instinctive pattern of behaviour.

The new Tatler-puppies are only five days old today and seem to be thriving. Needless to say I sincerely hope that everything turns out well for them in the days and weeks to come. At the moment I think things look promising: They´ve all gained weight, they´re eating well and they´ve all got firm and fit wee bodies.

Lulu was sired by: S+N CH Dundee Royal Excellence – bred by Christina Hüttner, Borås, Sweden. http://www.kenneldundee.com/html/male_2.html

I´ll be blogging about the puppies again later this week – so please come back again soon!

No comments:

Post a Comment