Tuesday, March 1, 2011

My NEW logo

Dette er min nye logo! 

St. Andreas´ kors: Apostelen Andreas var en fisker fra Kapernaum, yngre bror av apostelen Peter, elev av Johannes Døperen og en av Jesu første disipler. Hans festdag feires i den norske kirke på den 30. november, en dag som i vår tradisjon kalles Andresmesse eller Anders fisker. Dagen er også Skottlands nasjonaldag; Andreas er nemlig Skottlands skytshelgen! Helgenens kors, andreaskorset, pryder dessuten Skottlands flagg. I logoen min har jeg invertert flagget, eller altså vippet på fargene...

This is my new logo!

No comments:

Post a Comment